Bài đăng

Bài 1 cài đặt Magento 2 - Series Magento 2

Hình ảnh
Cài đặt LEMP trên Ubuntu, trên mac,windows có thể dùng ampps, xamp, mam pro.

Lộ trình học magento 2

Hình ảnh
Lên kế hoạch của năm học magento 2, với checklist như bên dưới, một PHP Developer như mình  có thể xách laptop đi mà xin việc Magentor hay tự tin tham gia dự án Magento 2 ngon lành.

Bài 1 - Cài đặt magento 2


Cài đặt Magento 2Cài đặt thêm dữ liệu demo cho Magento 2Thiết lập môi trường trước khi phát triển

Magento2 Cheat Sheet

Hình ảnh
Magento 2 tutorial
http://devdocs.magento.com/guides/v2.1/frontend-dev-guide/bk-frontend-dev-guide.html
https://www.creare.co.uk/blog/magento/theming-in-magento-2-part-1
https://www.creare.co.uk/blog/magento/theming-in-magento-2-part-2
http://alanstorm.com/category/magento-2/

Đọc và học cũng cần chia việc

Hình ảnh
Không phải dân nghiền sách chính gốc, mọt sách thuẩn chủng, nguồn sách trước khi đến với tiếng anh và chuyên nghành chủ yếu qua Thầy giáo chia sẻ, vừa mải mê tìm hiểu vài cách để đọc sách nhanh thì ngẫm lại nhanh theo nghĩa để outline được nó có gì cũng không quá khó khăn, đọc vài summary là đủ không cần phải cân cả vài trăm trang làm gì. 
Tản mạn trên web để kiếm cách học hay  thepresentwriter  có một overview cho ai muốn chuyển từ đọc sang học muốn nó là của mình.

Yarn tăng tốc hiệu quả npm

Hình ảnh
Trong khoảng thời gian làm develop từ front end tới backend npm hoặc nodejs không xa lạ gì với bất bì một developer nào, thật thiếu xót nếu không nhắc tới công cụ mở đường mở nối cho quản lý các thư viện js cồng kềnh khi dự án scale.
Điểm mạnh đã rõ ràng, nhưng thật khổ sở khi chạy hoặc cài đặt npm lần đầu các package được lấy từ remote với tốc độ siêu chậm, làm cốc coffee xong về cũng chưa xong.

Cài đặt lamp stack trên Ubuntu

Hình ảnh
1. Cài đặt Apache

sudo apt-get install apache2