Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2017

Lộ trình học magento 2

Hình ảnh
Lên kế hoạch của năm học magento 2, với checklist như bên dưới, một PHP Developer như mình  có thể xách laptop đi mà xin việc Magentor hay tự tin tham gia dự án Magento 2 ngon lành.

Bài 1 - Cài đặt magento 2


Cài đặt Magento 2Cài đặt thêm dữ liệu demo cho Magento 2Thiết lập môi trường trước khi phát triển

Magento2 Cheat Sheet

Hình ảnh
Magento 2 tutorial
http://devdocs.magento.com/guides/v2.1/frontend-dev-guide/bk-frontend-dev-guide.html
https://www.creare.co.uk/blog/magento/theming-in-magento-2-part-1
https://www.creare.co.uk/blog/magento/theming-in-magento-2-part-2
http://alanstorm.com/category/magento-2/